Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Gaworzycach

Na kolejnych zajęciach wyrównujących z matematyki uczniowie klasy II a układali sześcianowe kostki: Ile? Po ile?

Zajęcia wyrównujące z matematyki: sześcianowe kostki: Ile? Po ile?
Zajęcia wyrównujące z matematyki: sześcianowe kostki: Ile? Po ile?
Uczeń układa sześcianowe kostki: Ile? Po ile?
Zajęcia wyrównujące z matematyki: sześcianowe kostki: Ile? Po ile?
Uczeń układa sześcianowe kostki.
Zajęcia wyrównujące z matematyki: sześcianowe kostki: Ile? Po ile?
Uczeń prezentuje efekt swojej pracy- ułożone trzy sześcianowi kostki.
Zajęcia wyrównujące z matematyki: sześcianowe kostki: Ile? Po ile?