Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Gaworzycach

Sekretariat szkoły czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1500

SEKRETARZ SZKOŁY

mgr Agnieszka Saj

tel./fax  768316207 lub 535541168

e-mail: sekretariat@szkola.gaworzyce.com.pl

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Grażyna Chuda

tel./fax  768316207  tel. kom.: 535546148

e-mail: dyrektor@szkola.gaworzyce.com.pl
            g.chuda@szkola.gaworzyce.com.pl

WICEDYREKTOR SZKOŁY

mgr Renata Czyczyk-Konefał

tel./fax  768316207

e-mail: r.czyczyk-konefal@szkola.gaworzyce.com.pl

GŁÓWNA  KSIĘGOWA

Liliana Lichańska-Kowalik

Tel. 768316213

SPECJALISTA DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ

mgr Marta Walas

Tel. 768316213