Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Gaworzycach

Dożywianie

W przypadku nieobecności dziecka powyżej 3 dni w celu uzyskania odpisu za posiłki należy poinformować szkołę osobiście, telefonicznie tel. 768316213 lub przesłać informację na adres m.walas@szkola.gaworzyce.com.pl (zgłoszenie...