Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Gaworzycach

Uczniowie klas 2a, 3a i 3b uczestniczą w zajęciach dydaktyczno- wyrównawczych z języka angielskiego. Główne cele tych zajęć to:

  1. Wyrównanie braków edukacyjnych oraz pogłębianie wiedzy.
  2. Umożliwienie uczniom uzyskania pozytywnych doświadczeń, które będą sprzyjać dalszej
  3. Pomoc w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości przewidzianych w podstawie programowej.
  4. Zapobieganie powstawaniu zaległości i braków w materiale.
  5. Stymulowanie ogólnego rozwoju dziecka.

Podczas zajęć uczniowie korzystają z różnych form i technik pracy. Jedną z takich form był bieg na czas z różnymi zadaniami w języku angielskim. Uczniowie w ten sposób utrwalili wcześniej poznane słownictwo i poruszali się na świeżym powietrzu.

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze  z języka angielskiego- tor z zadaniami z język angielskiego.
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego.

Więcej zdjęć w linku: https://photos.app.goo.gl/cWfBopo17jypJRpB6