Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Gaworzycach

Poniżej w załączniku znajduje się harmonogram udzielania wsparcia w projekcie w listopadzie.