Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Gaworzycach

Uwaga!!!

Obiady będą wydawane tylko do 14 czerwca 2024 r.

Opłata za czerwiec 2024

klasy: 1a; 1b; 2a; 2b; 4a; 4b; 5b; 6a; 7b; 8a = 36,80 zł.

klasy: 3a; 3b = 32,20 zł.

klasy: 5a; 7a = 41,40 zł.


NR KONTA BANKOWEGO:
95 8649 1060 2007 7000 0114 0007

Opłaty prosimy uiszczać do 10 czerwca 2024 r.

deklaracja na obiady 2023-2024

Obiady w roku szkolnym 2023/2024

Zapisy na obiady na podstawie nowej deklaracji na rok szkolny 2023/2024 do pobrania w księgowości lub ze strony internetowej szkoły w zakładce “Dla rodziców”.

—————————————————–

NR KONTA BANKOWEGO:

95 8649 1060 2007 7000 0114 0007 

W przypadku nieobecności dziecka powyżej 3 dni  w celu uzyskania odpisu za posiłki należy poinformować księgowość , telefonicznie  tel. 768316213 lub przesłać informację na adres m.walas@szkola.gaworzyce.com.pl (zgłoszenie nieobecności u wychowawcy  nie jest zgłoszeniem nieobecności na obiedzie).

W przypadku rezygnacji z korzystania z posiłku należy poinformować szkołę osobiście składając rezygnację pisemną  lub przesłać informację na adres m.walas@szkola.gaworzyce.com.pl
(W przypadku nie poinformowania szkoły o rezygnacji z w/w posiłku naliczane będą opłaty jak za korzystanie z posiłku!)