Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Gaworzycach

Godziny dostępności wszystkich nauczycieli dla rodziców/opiekunów oraz uczniów to godziny przeznaczone na konsultacje. Zarówno rodzice jak i uczniowie mogą skorzystać z tego czasu na rozmowę z wychowawcą lub innym nauczycielem przedmiotu lub odpowiednio do potrzeb otrzymać pomoc nauczyciela. W załączniku znajduje się lista z nazwiskami nauczycieli oraz dzień tygodnia, w którym nauczyciele będą dostępni dla uczniów i rodziców/opiekunów.

Plan godzin dostępności nauczycieli dla uczniów i rodziców