Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Gaworzycach

Zarząd Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023

Przewodnicząca: PAULA KRYCZKA

Zastępca Przewodniczącej: MONIKA GABRYSZ

Skarbnik: MARTA ŁOŚ

Sekretarz: MARTA PULKOWSKA

Zarząd Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022

przewodnicząca: Agnieszka Marciniak

z-ca przewodniczącego: Aleksandra Szałęga

sekretarz: Robert Ering

skarbik: Marzena Rygiel

Zarząd Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021

przewodnicząca:  AGNIESZKA WÓJCICKA

z-ca przewodniczącego:PAULA KRYCZKA

sekretarz: DOROTA ZIELONKA

skarbnik: HALINA KRAUZE