Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Gaworzycach

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Gaworzycach,
    ul. Szkolna 211, 59-180 Gaworzyce,  reprezentowana przez dyrektora.

2.  Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

– Jędrzej Bajer

z którym możesz skontaktować się poprzez adres e-mail: iod@odoplus.pl 

PLIKI DO POBRANIA