Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Gaworzycach

Zapisy na obiady na podstawie nowej deklaracji na rok szkolny 2023/2024 do pobrania w księgowości lub ze strony internetowej szkoły w zakładce “Dla rodziców”.

Uczniowie, którzy dostarczą deklaracje:
do 7 września 2023 r. rozpoczną dożywianie od 11 września 2023 r.
od 8 września 2023 r. do 14 września 2023 r. rozpoczną dożywianie od 15 września 2023 r.