Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Gaworzycach
Program profilaktyczny na temat zaburzeń psychicznych wśród dzieci i młodzieży.

Samorząd  Województwa Dolnośląskiego stworzył specjalny program pn. „ Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń psychicznych, w tym depresji oraz zapobiegania samobójstwom dla dzieci i młodzieży na terenie województwa dolnośląskiego” na lata 2023-2025. Realizatorem programu będzie Cogito Sebastian Łaźniak posiadający wykwalifikowany zespół specjalistów w dziedzinie psychologii i terapii, którzy będą współpracować ze szkołami podstawowymi i ponadpodstawowymi w celu wczesnej identyfikacji i pomocy dzieciom w wieku od 10 do 19 roku życia w kryzysie psychicznym.

Uruchomiony zostanie specjalny numer telefonu do rejestracji uczestników programu, na który będą mogli dzwonić  rodzice zaniepokojeni zachowaniem swoich dzieci, a także młodzież szukająca pomocy. Podczas rozmowy telefonicznej, wykwalifikowany pracownik infolinii przeprowadzi triage diagnostyczny, który będzie oceniał potrzeby pacjenta oraz określał dalszą ścieżkę pomocy.

Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń psychicznych, w tym depresji oraz zapobiegania samobójstwom dla dzieci i młodzieży na terenie województwa dolnośląskiego