Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Gaworzycach

Opłata za październik  2022 r: w związku z wyjazdem uczniów we wrześniu na wycieczki,

opłata za obiady w październiku jest już pomniejszona o 1 dzień.

Dni żywieniowych 19.

Dni płatnych 18 dni x 4,60 zł.= 82,80 zł.

Opłaty za m-c październik prosimy uiszczać do dnia 10 października 2022 r.