Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Gaworzycach
Tydzień profilaktyki chorób zakaźnych

Uświadomienie potrzeby dbania o własne zdrowie oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych do jego ochrony stanowi ważny cel edukacji zdrowotnej. Intensywny rozwój zagrożeń cywilizacyjnych skłania nas do podejmowania bardziej aktywnych metod jej prowadzenia. Wiedza o zdrowiu to pierwszy krok do świadomej i trwałej zmiany postaw, w tym higieniczno-sanitarnych. Dlatego wspólnie z innymi szkołami w całej Polsce zorganizowaliśmy ”Tydzień dla profilaktyki chorób zakaźnych”. W ramach akcji tematem przewodnim Tygodnia dla chorób zakaźnych jest przekazywanie wiedzy
i umiejętności potrzebnych do dbania o zdrowie własne i najbliższych.

Tydzień profilaktyki chorób zakaźnych
Tydzień profilaktyki chorób zakaźnych
Ulotka informująca o Tygodniu profilaktyki chorób zakaźnych.
Ulotka informująca o Tygodniu profilaktyki chorób zakaźnych
Uczniowie klasy pierwszej z dekoracją na temat Tygodnia profilaktyki chorób zakaźnych.
Uczniowie klasy pierwszej z dekoracją na temat Tygodnia profilaktyki chorób zakaźnych