Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Gaworzycach
Podsumowanie działań z zajęć prowadzonych w projekcie “Akademia Kompetencji Kluczowych w Gminie Gaworzyce”

28 lutego 2023 roku  zakończyliśmy w naszej szkole projekt „Akademia Kompetencji Kluczowych w Gminie Gaworzyce”.

Celem projektu było nabycie przez minimum 90% spośród 300 uczniów  kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych między innymi na rynku pracy oraz rozwinięcie indywidualnego podejścia do ucznia w celu niwelacji negatywnych skutków wywołanych epidemią COVID-19 (w tym deficytów spowodowanych długotrwałą nauką zdalną).

Projekt obejmował następujące wsparcie:

  • Indywidualizację pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi.

W ramach wsparcia, uczniowie uczestniczyli w zajęciach rewalidacyjnych, logopedycznych, korekcyjno- kompensacyjnych, socjoterapeutycznych, integracji sensorycznej.

  • Dodatkowe zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze.

W ramach wsparcia, uczniowie uczestniczyli w zajęciach dydaktyczno- wyrównawczych z języka angielskiego, matematyki, biologii, chemii, przyrody, geografii.

  • Warsztaty dodatkowe dla uczniów, rozwijające kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy.

W ramach wsparcia, uczniowie uczestniczyli w warsztatach:

– Zdrowy styl życia,

– Przyroda bez tajemnic,

– Gry matematyczne i logiczne,

– I am, you are,

– Tajemnice przyrody,

– Tajemnice gór,

– Przyroda wokół nas.

  • Realizację projektów edukacyjnych, rozwijających kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy.

W ramach wsparcia, uczniowie realizowali projekty:

– Wady postawy a zdrowie człowieka,

– W zdrowym ciele, zdrowy duch- zachowania prozdrowotne,

– Mali tropiciele przyrody,

– nauczmy się kochać naszą przyrodę,

– Mali inżynierowie,

– Gaworzyce znane i mniej znane,

– Tajemnice Wzgórz Dalkowskich,

– Laboratorium urody,

– Ze sztuką Ci do twarzy,

– Las nasza spiżarnia.

  • Zajęcia wyjazdowe, rozwijające kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy.

W ramach wsparcia, uczniowie uczestniczyli w dwóch wyjazdach:

  • Wrocław- Centrum Edukacji Ekologicznej, gdzie uczestniczyli w warsztatach:

– Wody słodkie i wody słone,

– Powietrze i jego skład,

– Wody z różnych perspektyw- poEKOloruj,

– Domowe less waste.

  • Zielona Góra- Kraina Eksperymentów, gdzie uczestniczyli w warsztatach:

– Laboratorium chemika,

– Mały chemik- ekstra fizyk.

Realizacja projektu Akademia Kompetencji Kluczowych w Gminie Gaworzyce przyniosła naszej szkole wiele korzyści – chociażby utrwalenie nazw kompetencji kluczowych czy wzbogacanie warsztatu zawodowego nauczycieli o nowe metody pracy.

Dużą zaletą projektu był brak sztywno narzuconych form działania – nauczyciele mogli swobodnie tworzyć własne pomysły na zajęcia, dostosowując je do nauczanego przedmiotu, a jedynym ograniczeniem była ich kreatywność.

Większość nauczycieli naszej szkoły zaangażowała się w projekt, co pozwoliło na wymianę pomysłów, spostrzeżeń i doświadczeń.

Projekt był również atrakcyjny dla uczniów. Dowiedzieli się przede wszystkim, że te same umiejętności można wykorzystywać na różnych przedmiotach szkolnych.

Uczniowie podczas wszystkich zajęć rozwijali kompetencje kluczowe z wielkim zaangażowaniem. Efekty ich pracy często zaskakiwały dużą pomysłowością i nieszablonowym myśleniem. Wysiłek włożony w wykonanie zadania oraz nabyte umiejętności na pewno zaprocentują w przyszłości i będą świetną wizytówką absolwenta naszej szkoły.

Podsumowanie projektu:

Podsumowanie działań z zajęć prowadzonych w projekcie "Akademia Kompetencji Kluczowych w Gminie Gaworzyce". Na zdjęciu plakat ze zdjęciami z zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka angielskiego.
Podsumowanie działań z zajęć prowadzonych w projekcie “Akademia Kompetencji Kluczowych w Gminie Gaworzyce”
Podsumowanie działań z zajęć prowadzonych w projekcie "Akademia Kompetencji Kluczowych w Gminie Gaworzyce". Na zdjęciu antytrama ze zdjęciami uczniów podczas zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka angielskiego i warsztatów z języka angielskiego "I am, you are".
Podsumowanie działań z zajęć prowadzonych w projekcie “Akademia Kompetencji Kluczowych w Gminie Gaworzyce”
Podsumowanie działań z zajęć prowadzonych w projekcie "Akademia Kompetencji Kluczowych w Gminie Gaworzyce". Zdjęcie przedstawia plakat uczniów dzień Ziemi wykonany w ramach zajęć "Przyroda bez tajemnic".
Podsumowanie działań z zajęć prowadzonych w projekcie “Akademia Kompetencji Kluczowych w Gminie Gaworzyce”
Podsumowanie działań z zajęć prowadzonych w projekcie "Akademia Kompetencji Kluczowych w Gminie Gaworzyce". Zdjęcie przedstawia antyramę ze zdjęciami uczniów podczas zajęć "Przyroda bez tajemnic".
Podsumowanie działań z zajęć prowadzonych w projekcie “Akademia Kompetencji Kluczowych w Gminie Gaworzyce”
Podsumowanie działań z zajęć prowadzonych w projekcie "Akademia Kompetencji Kluczowych w Gminie Gaworzyce". Zdjęcie przedstawia plakat na temat tornado wykonany  przez uczniów w ramach zajęć "Przyroda bez tajemnic".
Podsumowanie działań z zajęć prowadzonych w projekcie “Akademia Kompetencji Kluczowych w Gminie Gaworzyce”
Podsumowanie działań z zajęć prowadzonych w projekcie "Akademia Kompetencji Kluczowych w Gminie Gaworzyce". Zdjęcie przedstawia ramkę ze zdjęciami w ramach zajęć "Laboratorium urody".
Podsumowanie działań z zajęć prowadzonych w projekcie “Akademia Kompetencji Kluczowych w Gminie Gaworzyce”
Podsumowanie działań z zajęć prowadzonych w projekcie "Akademia Kompetencji Kluczowych w Gminie Gaworzyce". Antyrama ze zdjęciami pięknych widoków Wzgórz Dalkowskich w ramach projekty "Tajemnice gór"
Podsumowanie działań z zajęć prowadzonych w projekcie “Akademia Kompetencji Kluczowych w Gminie Gaworzyce”
Podsumowanie działań z zajęć prowadzonych w projekcie "Akademia Kompetencji Kluczowych w Gminie Gaworzyce". Antyrama ze zdjęciami pięknych widoków Wzgórz Dalkowskich w ramach projekty "Tajemnice gór"
Podsumowanie działań z zajęć prowadzonych w projekcie “Akademia Kompetencji Kluczowych w Gminie Gaworzyce”