Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Gaworzycach
Program edukacyjny "Zdrowo i na sportowo"

Program “Zdrowo i na sportowo” był realizowany w przez trzy lata. Celem głównym było promowanie aktywności fizycznej, zdrowego stylu życia oraz właściwego  odżywiania się wśród dzieci. Cele szczegółowe programu: zapoznanie z piramidą żywienia, kształtowanie nawyków zdrowego odżywiania się, zapoznanie z różnymi formami aktywności fizycznej, nabycie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji i sposobów ich wykorzystania dla  promowania różnych form aktywności fizycznej  i  zdrowego odżywiania się, uświadomienie  korzyści płynących z zdrowego stylu życia dla rozwoju człowieka – zdrowe nawyki trwają przez całe życie – zostały zrealizowane podczas toku lekcyjnego, uroczystości szkolnych, uroczystości klasowych, zajęć sportowych, zawodów sportowych i dodatkowych zajęć.

Ewaluacja bieżąca była prowadzona po realizacji każdego zadania. Miała także dokumentację fotograficzną umieszczaną na stronie internetowej szkoły. Końcowym efektem programu był „MasterChef ”,który polegał na wykonaniu zdrowych przekąsek i deserów przez zespoły składające się z rodziców i dziecka. Cztery drużyny wystartowały w tej konkurencji. Zespoły zostały nagrodzone, a ich praca spotkała się z uznaniem podczas degustacji. Dzieci również wykazały się sprawnością sportową, biorąc udział w „Niebieskich igrzyskach”.

Więcej zdjęć w linku: https://photos.app.goo.gl/GGa5xzztNhp91MXh8

Program edukacyjny "Zdrowo i na sportowo". Na zdjęciu cztery dyplomu dla rodzin z a udział w MasterChefie.
Program edukacyjny “Zdrowo i na sportowo”
Program edukacyjny "Zdrowo i na sportowo". Na zdjęciu mama z córką przygotowują owocową sałatkę.
Program edukacyjny “Zdrowo i na sportowo”
Program edukacyjny "Zdrowo i na sportowo". Na zdjęciu przekąski przygotowane przez jedną z rodzin.
Program edukacyjny “Zdrowo i na sportowo”

Program edukacyjny "Zdrowo i na sportowo". Na zdjęciu pani i chłopczyk przygotowują zdrowe przekąski owocowe.
Program edukacyjny “Zdrowo i na sportowo”
Program edukacyjny "Zdrowo i na sportowo". Na zdjęciu uczniowie klas 1-3 próbują zdrowych przekąsek na stołówce szkolnej.
Program edukacyjny “Zdrowo i na sportowo”