Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Gaworzycach
List Ministra Zdrowia do rodziców i opiekunów

Na prośbę Ministerstwa Zdrowia, działającego wspólnie z Ministerstwem Edukacji Narodowej, na rzecz  zwiększenia stanu zaszczepienia dzieci i młodzieży przeciw chorobom zakaźnym  w ramach Programu Szczepień Ochronnych, przekazujemy list  do rodziców i  opiekunów dzieci w wieku przedszkolnym uczennic i uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z treścią listu.