Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Gaworzycach
Apel z okazji świąt majowych

We wtorek 30 kwietnia uczniowie edukacji wczesnoszkolnej przygotowali piękny apel z okazji świąt majowych. W tym roku w naszej szkole obchodziliśmy 233 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.  Apel z tej okazji był wspaniałą możliwością, by uzmysłowić wszystkim, jak ważną rolę i znaczenie mają słowa: Ojczyzna i Patriotyzm.

Akademię rozpoczęto odśpiewaniem hymnu państwowego. Uroczystość przybliżyła uczniom wydarzenia historyczne i okoliczności powstania polskiej konstytucji, która jest uznawana za pierwszą w Europie, a drugą na świecie po Stanach Zjednoczonych. W montażu słowno – muzycznym uczniowie przypomnieli zebranym o znaczeniu tego dokumentu  i roli patriotyzmu w życiu każdego człowieka.

Uroczystość wzbogaciły piękne układy taneczne i pieśni patriotyczne, a jej powagę podkreśliły galowe stroje i starannie przygotowana scenografia. Po apelu odbył się również krótki konkurs wiedzy o Polsce, który był podsumowaniem innowacji pedagogicznej “Jestem Polakiem – Moja Mała Ojczyzna”.

W konkursie wzięły udział wszystkie klasy edukacji wczesnoszkolnej. Pytania dotyczyły znajomości historii naszego regionu i naszej ojczyzny.  Zwyciężyła klasa III a, drugie miejsce zajęła II a, a trzecie miejsce III b. Nagrody ufundowała Rada Rodziców.

Działania, które były realizowane poprzez innowację, przyniosły oczekiwane efekty. Oprócz dużych wiadomości o Polsce uczniowie zaprezentowali właściwą postawę w czasie hymnu i uroczystości o charakterze patriotycznej. Konkurs i apel zostały przygotowane przez panią Iwonę Rygiel i Bożenę Kiwacką.

“Ojczyznę kocha się nie dlatego, że wielka, ale dlatego, że własna”

Więcej zdjęć w linku: https://photos.app.goo.gl/jd1Rf2vBpCgbYLWh8

Apel z okazji świat majowych. na zdjęciu uczniowie edukacji wczesnoszkolnej ubrani na czarno trzymają w rękach  biało-czerwone pompony, czekają na występ.
Apel z okazji świąt majowych
Apel z okazji świat majowych. Na zdjęciu dekoracja na apel: na niebieskiej kurtynie wisi biało-czerwona flaga. biały orzeł i czerwony napis: powiewa flaga...
Apel z okazji świąt majowych
Apel z okazji świąt majowych. Na zdjęciu chłopcy ubrani na czarno wykonują taniec z uniesionymi biało-czerwonymi flagami.
Apel z okazji świąt majowych
Apel z okazji świąt majowych. Troje uczniów siedząc przy stoliku wykonuje zadania z konkursu wiedzy o Polce, na stoliku leży kartka z wydrukowaną mapa Polski.
Apel z okazji świąt majowych
Apel z okazji świąt majowych. Na zdjęciu poczet sztandarowy wprowadza sztandar na apel, w tle uczniowie ubrani na galowo stoją na baczność.
Apel z okazji świąt majowych