Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Gaworzycach
Akcja społeczno-edukacyjna "Żonkile"

Muzeum Żydów Polskich Polin od 2013r. prowadzi akcję „Żonkile”, która ma na celu upamiętnienie rocznicy powstania w getcie warszawskim. Pamięć ta jest czczona w sposób, który zapoczątkował Marek Edelman – ostatni przywódca powstania w getcie. W książce Hanny Krall „Zdążyć przed Panem Bogiem” Marek Edelman opowiadał, że co roku 19 kwietnia dostawał bukiet żółtych kwiatów, które następnie, w ramach uczczenia powstania, składał pod pomnikiem bohaterów getta.

W naszej szkole od 19 do 30 kwietnia trwały działania związane z upamiętnieniem powstania w getcie warszawskim. W akcji wzięli udział uczniowie klas I-VIII. Materiały edukacyjne, wykorzystane podczas zajęć były dostosowane do wieku odbiorców.

Uczniowie mogli zapoznać się z wydarzeniami tamtych dni poprzez informacje zamieszczone na tablicy przy wejściu do szkoły. Oglądali filmy na youtubie, na których ambasadorzy akcji opowiadali o swoich odczuciach oraz wspomnieniach, a także własnoręcznie wykonali z papieru żonkile. Dowiedzieli się również dlaczego właśnie ten kwiat jest symbolem akcji. Harcerki Martyna Biernik i Nadia Mietlińska rozdawały mieszkańcom naszej gminy żółte żonkile.

Uczniowie kl. I-III obejrzeli film animowany na podstawie opowiadania „Pamięć drobinek” Zofii Staneckiej. Po filmie dzieci miały okazję do rozmowy z nauczycielami  na temat postaw związanych z empatią, sprawiedliwością, troską i potrzebą zachowania pamięci. Uczniowie własnoręcznie wykonali z papieru żonkile oraz dowiedzieli się  także dlaczego ten kwiat jest symbolem akcji. Podsumowaniem zajęć było wykonanie przez uczniów Wspólnego Płomienia Pamięci. Zadanie to zintegrowało klasę oraz pokazało jak ważne są wspomnienia pojedynczych osób, bo to dzięki zebraniu ich w jedną całość można uzyskać pełniejszy obraz danego wydarzenia.

Starsi uczniowie klas IV- VIII, na lekcjach oglądali filmy pt. „Nie było żadnej nadziei”, „Muranów – Dzielnica Północna”, „Zdążyć przed Panem Bogiem”. Po filmie dyskutowano o sytuacji w getcie warszawskim, przyczynach i skutkach powstania w getcie.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom i nauczycielom za włączenie się w realizację „Akcji Żonkile”.

Na zdjęciach przedstawiono harcerki rozdające mieszkańcom naszej gminy żółte żonkile- symbole pamięci o powstaniu w getcie warszawskim.
Akcja społeczno-edukacyjna “Żonkile”
Na zdjęciach przedstawiono harcerki rozdające mieszkańcom naszej gminy żółte żonkile- symbole pamięci o powstaniu w getcie warszawskim.
Akcja społeczno-edukacyjna “Żonkile”
Na zdjęciach przedstawiono harcerki rozdające mieszkańcom naszej gminy żółte żonkile- symbole pamięci o powstaniu w getcie warszawskim.
Akcja społeczno-edukacyjna “Żonkile”
Na zdjęciach przedstawiono harcerki rozdające mieszkańcom naszej gminy żółte żonkile- symbole pamięci o powstaniu w getcie warszawskim.
Akcja społeczno-edukacyjna “Żonkile”
Na zdjęciach przedstawiono harcerki rozdające mieszkańcom naszej gminy żółte żonkile- symbole pamięci o powstaniu w getcie warszawskim.
Akcja społeczno-edukacyjna “Żonkile”
Na zdjęciach przedstawiono harcerki rozdające mieszkańcom naszej gminy żółte żonkile- symbole pamięci o powstaniu w getcie warszawskim.
Akcja społeczno-edukacyjna “Żonkile”

Na zdjęciach przedstawiono harcerki rozdające mieszkańcom naszej gminy żółte żonkile- symbole pamięci o powstaniu w getcie warszawskim.
Akcja społeczno-edukacyjna “Żonkile”
Na zdjęciu młodsi uczniowie wykonują żółte żonkile.
Akcja społeczno-edukacyjna “Żonkile”
Na zdjęciu młodsi uczniowie wykonują żółte żonkile.
Akcja społeczno-edukacyjna “Żonkile”
Uczniowie z uśmiechem na ustach prezentują przypięte do ubrania żółte żonkile.
Akcja społeczno-edukacyjna “Żonkile”
Uczniowie z uśmiechem na ustach prezentują przypięte do ubrania żółte żonkile.
Akcja społeczno-edukacyjna “Żonkile”