Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Gaworzycach
Informacja o zebraniu dla rodziców uczniów przyjętych do klasy pierwszej w roku szkolnym 2024/2025

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Gaworzycach serdecznie zaprasza
Rodziców dzieci przyjętych do klasy I w roku szkolnym 2024/2025 na spotkanie organizacyjno – informacyjne dnia 4 czerwca 2024r. o godz.  1600

HOL  A  SP w Gaworzycach ul. Szkolna 211 

Serdecznie zapraszamy!