Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Gaworzycach
Koncert filharmonii.

W piątek 19 kwietnia odbył się kolejny koncert filharmonii. Uczniowie klas 1-3 wysłuchali koncertu pt. „Muzyczne opowieści. Legenda o Liczyrzepie”, natomiast klasy 4-6 pt. „Orkiestra dęta w pigułce – skrzydłówka i saxhorny”. Podczas koncertu uczniowie wysłuchali pięknych utworów, opowieści o Liczyrzepie oraz poznali budowę trąbki i saxhornu. Dzięki koncertom filharmonii nasi uczniowie nie tylko  kształcą  wiedzę na temat wybranych instrumentów muzycznych, ale również mają kontakt ze sztuką i rozbudzają wyobraźnię dźwiękową.  

Koncert filharmonii dla klas 1-3 pt. "Muzyczne opowieści. legenda o Liczyrzepie". Na zdjęciu uczniowie klas 1-3 słuchają opowieści o Liczyrzepie.
Koncert filharmonii dla klas 1-3 pt. “Muzyczne opowieści. legenda o Liczyrzepie”
Koncert filharmonii dla klas 1-3 pt. "Muzyczne opowieści. legenda o Liczyrzepie". Na zdjęciu uczniowie klas 1-3 ubrani w strój galowy słuchają koncertu.
Koncert filharmonii dla klas 1-3 pt. “Muzyczne opowieści. legenda o Liczyrzepie”
Koncert filharmonii dla klas 1-3 pt. "Muzyczne opowieści. legenda o Liczyrzepie". Na zdjęciu pani z grupy  muzycznej prezentuje uczniom instrument saxhorn.
Koncert filharmonii dla klas 1-3 pt. “Muzyczne opowieści. legenda o Liczyrzepie”

Koncert filharmonii. Na zdjęciu pani z grupy muzycznej prezentuje uczniom instrument saxhor.
Koncert filharmonii.
Koncert filharmonii dla klas 1-3 pt. "Muzyczne opowieści. legenda o Liczyrzepie". Pani z grupy muzycznej chodzi miedzy uczniami i gra na saxhornie.
Koncert filharmonii dla klas 1-3 pt. “Muzyczne opowieści. legenda o Liczyrzepie”
Koncert filharmonii dla klas 4-6 pt. „Orkiestra dęta w pigułce – skrzydłówka i saxhorny”. Na zdjęciu uczniowie klas  4-6 ubrani w strój galowy słuchają koncertu.
Koncert filharmonii dla klas 4-6 pt. „Orkiestra dęta w pigułce – skrzydłówka i saxhorny”. Na zdjęciu muzycy graja na instrumentach: panie grają na saxhornach, pan gra na trąbce.
Koncert filharmonii dla klas 4-6 pt. „Orkiestra dęta w pigułce – skrzydłówka i saxhorny”