Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Gaworzycach

Uczeń klasy 3 b Kacper Kałużny otrzymał wyróżnienie w Powiatowym Konkursie Czytelniczo- Literackim dla uczniów klas trzecich szkół podstawowych pn. „Uśmiech na co dzień od Waldemara Cichonia”,  pod Honorowym Patronatem Starosty Polkowickiego Kamila Ciupaka. Konkurs polegał na napisaniu opowiadania przedstawiającego przygody tytułowego bohatera książki Waldemara Cichonia pt. „Cukierku, Ty łobuzie!” (kota cukierka), którego miejscem akcji jest Polkowicka Biblioteka. Na konkurs wpłynęło 67 niezwykle ciekawych prac uczniów z całego powiatu polkowickiego. Gratulujemy Kacprowi!

Celami konkursu były:

  • promocja czytelnictwa i działań biblioteki
  • popularyzacja twórczości współczesnych pisarzy polskich
  • ukazanie wartości są opisanego
  • podnoszenie kultury czytelniczej uczniów
  • promocja kreatywnego pisania wianie dziecięcej wyobraźni i kreatywności
  • aktywizacja uczniów w środowisku szkolnym i pozaszkolnym
  • integracja środowiska lokalnego
  • wspieranie Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa