Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Gaworzycach
Projekt Aktywna Tablica

W ramach realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – “Aktywna tablica” nasza szkoła uczestniczy w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu. W tym zakresie współpracujemy z następującymi szkołami:

  • Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Buczynie
  • Zespół Szkolno-Przedszkolny Szkoła Podstawowa im. M. Falskiego w Radwanicach
  • Szkoła Podstawowa nr 4 im. Maria Skłodowska-Curie w Polkowicach.