Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Gaworzycach
Koncert filharmonii przygotowany przez Lubuskie Biuro Koncertowe

W piątek 16 lutego odbył się już czwarty w tym roku szkolnym koncert filharmonii przygotowany przez Lubuskie Biuro Koncertowe. Uczniowie klas 1-3 wysłuchali koncertu pt. “Baśń o Dwunastu Miesiącach”, natomiast w klasach 4-6 koncert zatytułowany był “Najpiękniejsza jest muzyka polska…”. Uczniowie naszej szkoły wysłuchali pięknych utworów przy użyciu fletu poprzecznego, skrzypiec i klarnetu. Koncerty filharmonii to muzyczne spotkania, które mają na celu nie tylko rozwijanie wrażliwości muzycznej uczniów, ale również upowszechnianie wiedzy o muzyce i instrumentach.

Koncert filharmonii przygotowany przez Lubuskie Biuro Koncertowe. Na zdjęciu uczniowie klas 1-3 ubrani na galowo słuchają koncertu filharmonii.
Koncert filharmonii przygotowany przez Lubuskie Biuro Koncertowe
Koncert filharmonii przygotowany przez Lubuskie Biuro Koncertowe. Na zdjęciu uczniowie klas 4-6 ubrani na galowo słuchają koncertu filharmonii.
Koncert filharmonii przygotowany przez Lubuskie Biuro Koncertowe

Koncert filharmonii przygotowany przez Lubuskie Biuro Koncertowe. Na zdjęciu muzycy: pani trzyma skrzypce, druga pani trzyma flet, pan opowiada dzieciom baśń.
Koncert filharmonii przygotowany przez Lubuskie Biuro Koncertowe
Koncert filharmonii przygotowany przez Lubuskie Biuro Koncertowe. Na zdjęciu dwie panie: jedna gra na skrzypcach, druga na flecie.
Koncert filharmonii przygotowany przez Lubuskie Biuro Koncertowe
Koncert filharmonii przygotowany przez Lubuskie Biuro Koncertowe.
Koncert filharmonii przygotowany przez Lubuskie Biuro Koncertowe