Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Gaworzycach
Logo konkursu: Ogólnopolski  konkurs Ambasador Szkolnej Wynalazczości

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie Ambasador Szkolnej Wynalazczości, organizowanym przez Urząd  Patentowy  Rzeczypospolitej Polskiej -centralny organ  administracji rządowej.  Wspólnie z Fundacją Polskiego Funduszu Rozwoju oraz Polską Akademią Dzieci  organizujemy już 9.  edycję tego Konkursu, której tegorocznym hasłem przewodnim jest: „Tworzymy dla Planety”.
Konkurs ma na celu: upowszechnienie twórczego myślenia wśród dzieci i młodzieży, uczenie  odnajdywania nieszablonowych rozwiązań na problemy życia codziennego oraz  odkrywanie młodych  talentów.
Najważniejsze informacje:
    * udział w konkursie jest bezpłatny;
    * do konkursu mogą zgłaszać się uczniowie indywidualnie lub w maksymalnie 6-osobowych zespołach;
    * zapraszamy do udziału dzieci w wieku od 7 do 15 roku życia;
    * zgłoszenia do konkursu przyjmujemy w dwóch kategoriach: wynalazki oraz wzory przemysłowe  (każda z kategorii tematycznych podzielona jest na dwie kategorie wiekowe od 7 do 10 lat i od 11 do 15 lat);
    * dla laureatów i wyróżnionych w konkursie przewidujemy nagrody pieniężne i rzeczowe;
    * opiekunowie osób wyróżnionych w konkursie otrzymują dyplomy uznania za pracę z dziećmi;
    * szkoły, których wychowankowie zostaną laureatami Konkursu, otrzymają tytuł  Ambasady Szkolnych  Wynalazców;
    * więcej informacji na stronie:
https://uprp.gov.pl/pl/aktualnosci/konkursy-uprp/ambasador-szkolnej-wynalazczosci
    * na zgłoszenia czekamy do 6 maja 2024 r

Więcej informacji w załączniku:

Logo konkursu: Ogólnopolski  konkurs Ambasador Szkolnej Wynalazczości