Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Gaworzycach
Spotkanie z policjantami- pogadanka na temat bezpieczeństwa.

23 listopada uczniowie naszej szkoły, a dokładnie klasy 1 – 3 oraz 7 – 8  uczestniczyli w spotkaniu
z policjantami Komisariatu  Policji w Gaworzycach.

Spotkania zostały podzielone na dwa bloki: dla klas młodszych oraz starszych. W pierwszym spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas I-III. Najmłodsze dzieci miały okazję porozmawiać z Policjantami
o zachowaniu bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły, o bezpiecznym przechodzeniu przez ulicę, prawidłowym zachowaniu się na przejściach dla pieszych oraz bezpiecznym zachowaniu się w oczekiwaniu na autobus szkolny. Nasi Goście zwrócili uwagę na niebezpieczeństwa, jakie mogą czyhać na dziecko. Ponadto podkreślili, jak ważną rolę pełnią elementy odblaskowe. Dzieci odpowiadały na zadawane pytania, wykazały się wiedzą z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podawały liczne przykłady  niewłaściwego zachowania się.

Drugie spotkanie przeznaczone było dla uczniów klas VII-VIII. Tematem pogadanki była odpowiedzialność prawna nieletnich. Panowie Policjanci mówili o zachowaniu bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły, poruszyli także temat tzw. cyberprzemocy i skutków jakie może nieść za sobą niewłaściwe korzystanie z Internetu. Na spotkaniu uczniowie dowiedzieli się, jakie mają prawa i obowiązki w świetle prawa, kto i kiedy ponosi odpowiedzialność prawną. Prowadzący pogadankę uświadomili uczniom, że mają prawo czuć się bezpiecznie w domu, w szkole i na ulicy. Na co dzień mogą liczyć na pomoc ludzi i organizacji, które są do tego powołane.

Fachowe przeprowadzenie zajęć przez specjalistów w dużym stopniu przyczyniły się do wzrostu świadomości zachowań ryzykownych i bezpiecznych wśród uczniów oraz, mamy nadzieję, że pozytywnie wpłynie na ich zachowanie w szkole i poza nią.  Zajęcia z przedstawicielami Policji są jednymi z wielu działań realizowanych w ramach programu wychowawczo – profilaktycznego naszej szkoły.

Policjanci na segmencie klas 1-3
Spotkanie z policjantami- pogadanka na temat bezpieczeństwa
 Policjanci w klasie na spotkaniu klas VII - VIII.
Spotkanie z policjantami- pogadanka na temat bezpieczeństwa