Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Gaworzycach

Na poprzednich zajęciach uczniowie zapoznali się z takimi pojęciami jak algorytm, schemat blokowy, rozwiązywanie problemów i programowanie. Zdobyta wiedza pozwoliła na pracę z robotami Photon, uczniowie ustalali ścieżkę ruchu robota poprzez tworzenie schematu blokowego. Roboty po drodze zmieniały kolory, wydawały różne zwierzęce odgłosy co tylko uatrakcyjniło zadania.

Uczniowie programują Photona.
Uczniowie programują Photona.
Uczniowie programują Photona.
Uczniowie programują Photona.
Uczniowie programują Photona.
Uczniowie programują Photona.
Uczeń tworzy algorytm trasy pieska do domku.