Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Gaworzycach

Na poprzednich zajęciach uczniowie zapoznali się z takimi pojęciami jak algorytm, schemat blokowy, rozwiązywanie problemów i programowanie.

Zdobyta wiedza pozwoliła na pracę z robotami Photon, uczniowie ustalali ścieżkę ruchu robota poprzez tworzenie schematu blokowego. Roboty po drodze zmieniały kolory, wydawały różne zwierzęce odgłosy co tylko uatrakcyjniło zadania.

Na kolejnych zajęciach mamy w planach wykorzystać instrukcje warunkowe, które rozszerzą możliwości programowania

Programowanie w 3a. Uczniowie programują Photona.
Programowanie klasa III a
Programowanie w 3a. Uczniowie programują Photona.
Programowanie w 3a. Uczniowie programują Photona.