Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Gaworzycach
Udział szkoły w akcji #SzkołaDoHymnu

“Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy…” tak z pieśnią na ustach wszyscy uczniowie, Dyrekcja, nauczyciele, zaproszeni goście i pracownicy szkoły uczcili narodowe święto – 105. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości dając tym samym wyraz szacunku do Ojczyzny, symboli narodowych, polskiej historii i narodowych tradycji. Hymn to wielki symbol naszego narodu, wielki symbol naszej państwowości, naszej niepodległości. Wspólne śpiewanie hymnu to taki bukiet kwiatów dla naszej Niepoległej i wyrażenie radości z naszej niepodległości oraz dumy z naszej polskości.

Link do nagrania-#SzkołaDoHymnu- społeczność Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Gaworzycach: https://drive.google.com/file/d/11ADf3kuvJPy2Pl9LKP9z83sw_JmThyaA/view?usp=drive_link