Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Gaworzycach

W związku z licznymi aktami wandalizmu, do jakich doszło w ostatnim czasie na terenie szkoły to jest: kradzież kłódki z bramy wjazdowej, wjazd samochodów białego Audi i srebrnego BMW, zniszczenie trawnika, uszkodzenie krawężnika, uszkodzenie elewacji, dachu, piorunochronów, a także zaśmiecanie terenu wokół i spożywanie alkoholu na terenie szkoły, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Gaworzycach informuje, że sprawa została zgłoszona na Policję w Polkowicach wraz nagraniami z monitoringu i nazwiskami osób rozpoznanych na nagraniach.

Występek chuligański według art. 115 § 21 jest czynem, polegający na umyślnym zamachu na zdrowie, na wolność, na cześć lub nietykalność cielesną, na bezpieczeństwo powszechne, na działalność instytucji państwowych lub samorządu terytorialnego, na porządek publiczny, albo na umyślnym niszczeniu, uszkodzeniu lub czynieniu niezdatną do użytku cudzej rzeczy, jeżeli sprawca działa publicznie i bez powodu albo z oczywiście błahego powodu, okazując przez to rażące lekceważenie porządku prawnego.

Niszczenie i uszkadzanie mienia to jest czyn zabroniony – w zależności od wartości szkody jest to wykroczenie lub przestępstwo i podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat lub grzywny.

Grażyna Chuda Dyrektor Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Gaworzycach