Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Gaworzycach
Udział uczniów naszej szkoły w programie "Trzymaj formę"

Program skierowany był do uczniów klas V-VIII naszej szkoły. Głównym jego celem była edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety.  

Udział uczniów w programie ,,Trzymaj formę!” stanowił ciekawe wyzwanie i szanse współpracy z innymi. Pomagał rozwijać zainteresowania uczniów oraz poszerzał ich wiedzę o świecie. Wszystkie działania podejmowane podczas realizacji programu zmierzały do zwiększenia świadomości uczestników programu dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie. 

Uczniowie klas 5a, 7a nagrali filmik promujący zdrowy styl życia, a przede wszystkim  promujący aktywne spędzanie czasu wolnego. 

Link do filmiku: https://drive.google.com/file/d/1mF3nDx45iP8fgNljhZoELtIpCOZBHsVH/view?usp=drive_link