Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Gaworzycach
Karta rowerowa.

W dniu 6 czerwca nasi uczniowie klas czwartych  przystąpili do egzaminu na kartę rowerową- części praktycznej.

Celem  tego egzaminu było:

  • popularyzowanie zasad i przepisów ruchu drogowego,
  • kształtowanie nawyków właściwego zachowania się na drodze,
  • popularyzowanie podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy,
  • popularyzowanie roweru jako środka transportu, a także rekreacji i sportu.

Egzamin składał się z dwóch części.

  1. Część teoretyczna.

Część teoretyczna odbyła się tydzień wcześniej. Było to sprawdzenie wiadomości, część odbywała się w formie testu jednokrotnego wyboru w wersji papierowej. Pytania dotyczyły: ogólnej znajomości przepisów ruchu drogowego, znajomości znaków drogowych i zasad ruchu drogowego obowiązujących pieszych i rowerzystów, zasad przejazdu przez skrzyżowania,  udzielania pierwszej pomocy medycznej.

Celem egzaminu teoretycznego było sprawdzenie znajomości przepisów ruchu drogowego niezbędnych do bezpiecznego kierowania rowerem w ruchu drogowym. Na rozwiązanie testu uczniowie mieli 30 minut. Aby go zdać, musieli poprawnie odpowiedzieć na 20 z 25 pytań zawartych w teście. Uczniowie, którzy zaliczyli część teoretyczną przystąpili do egzaminu praktycznego.

  1. Część praktyczna

Egzamin praktyczny odbył się pod szkołą na specjalnie przygotowanym miejscu. Polegał  na ocenie kierującego rowerem pod względem:
a)  przestrzegania przepisów w ruchu drogowym,
b)  umiejętności prawidłowej techniki jazdy, a w szczególności:
    · pozycja kierującego na rowerze,
    · upewnienie się o możliwości jazdy,
    · upewnianie się o możliwości skrętów i sygnalizowanie zmian kierunku jazdy,
    · hamowanie i zatrzymywanie pojazdu w określonym miejscu.

Nad bezpiecznym i sprawnym przeprowadzeniem egzaminu czuwał zaproszony policjant z Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach i nauczycielka techniki Ewa Dębowa.

Egzamin na kartę rowerową zaliczyło z 34 z grupy 40 uczniów.

Wszystkim szczęśliwym posiadaczom – pierwszego w życiu „prawo jazdy” Gratulujemy!

Więcej zdjęć w linku: https://photos.app.goo.gl/tdyePvGDzVH1xVga7

Karta rowerowa- część praktyczna. Na zdjęciu uczniowie klasy 4 a stoją przed szkołą, jeden z uczniów przygotowuje się do jazdy po specjalnie przygotowanym torze, obok uczniów stoi czterech policjantów.
Karta rowerowa- część praktyczna.
Karta rowerowa- część praktyczna. Na zdjęciu uczniowie klasy IV b stoją po szkołą, dwóch uczniów trzyma rower, obok stoi policjant
Karta rowerowa- część praktyczna.
Karta rowerowa- część praktyczna. Na zdjęciu uczniowie słuchają instrukcji policjanta na temat części praktycznej karty rowerowej.
Karta rowerowa- część praktyczna.