Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Gaworzycach

14 kwietnia Pani Lucyna Kubis – Dyrektor Zespołu Szkół Miedziowego Centrum Kształcenia Kadr w Lubinie promowała wspólnie z przedstawicielami KGHM Polska Miedź SA. ofertę edukacyjna w ZSMCKK w Lubinie. Nasi goście przedstawili ósmoklasistom zawody oraz możliwości jakie się z nimi wiążą zarówno podczas nauki, jak i po jej zakończeniu.
W ramach działań z doradztwa zawodowego uczniowie klas ósmych dowiedzieli się, że nauka w Zespole Szkół Miedziowego Centrum Kształcenia Kadr ma wiele korzyści.
Przedstawiciele KGKM Polska Miedź SA. przygotowali mini konkurs dla uczestników spotkania. Pytania dotyczyły m.in. zawartości miedzi w pierwszym telefonie iPhone. Poprawne odpowiedzi były nagradzane upominkami.

Pani Dyrektor ZSMCKK przedstawia ofertę edukacyjną uczniom klas 8 przy pomocy prezentacji multimedialnej wyświetlonej na ekranie.
Zdjęcie 2
Spotkanie z Dyrekcją Zespołu Szkół Miedziowego Centrum Kształcenia Kadr
Przedstawiciel KGHM SA. zadaje pytania konkursowe dot. zawartości miedzi w urządzeniach. 
Zdjęcie 3
Spotkanie z Dyrekcją Zespołu Szkół Miedziowego Centrum Kształcenia Kadr
oraz przedstawicielami KGHM Polska Miedź SA.
Na zdjęciu przedstawiciel KGHM SA. ze zwycięzcami konkursu. W tle widać okno i ekran rzutnika.
Spotkanie z Dyrekcją Zespołu Szkół Miedziowego Centrum Kształcenia Kadr
oraz przedstawicielami KGHM Polska Miedź SA.
Uczniowie siedzący na ławkach zgłaszają się z odpowiedziami do mini konkursu.
Spotkanie z Dyrekcją Zespołu Szkół Miedziowego Centrum Kształcenia Kadr
oraz przedstawicielami KGHM Polska Miedź SA.