Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Gaworzycach
Zdjęcie przedstawia 6 uczniów ( dwóch chłopców i cztery dziewczynki) wraz z dyplomami i nagrodami za zajęte miejsca w konkursie. Na zdjęciu również pani Dyrektora szkoły oraz czterech przedstawicieli straży, którzy pełnili funkcję jury.

9 lutego odbył się kolejny już konkurs sprowadzający wiedzę uczniów na temat zapobiegania pożarom. Turniej jest organizowany przez Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Gaworzycach, przy współudziale Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Gaworzycach, Komendy Powiatowej PSP w Polkowicach oraz Urzędu Gmin

Konkurs organizowany jest w dwóch grupach wiekowych: klasa I- IV i V-VIII. Do tegorocznych gminnych  eliminacji  zgłosiła się duża liczba uczestników z obu grup wiekowych. Mieli oni do rozwiązania, w ciągu 45 minut, testy składające się z 35 pytań.
Jury konkursowe, któremu przewodniczył przedstawiciel KP PSP w Polkowicach, mł. bryg. mgr inż.  Mariusz Sałata  – Zastępca Komendanta Powiatowego PSP, wyłoniło następujących zwycięzców, którym serdecznie gratulujemy:

 I grupa wiekowa (klasy I-IV)
1. Zofia Mikuła 
2. Kinga Jania 
3. Adam Michalski 
II grupa wiekowa (klasy V-VIII)
1. Mikołaj Zielonka 
2. Małgorzata Pielech
3.  Maja Gaj 

Gratulujemy!!!

Zdjęcie przedstawia 10  uczniów, którzy piszą konkurs z wiedzy pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom".
Konkurs  “Młodzież Zapobiega Pożarom”- eliminacje gminne.
Zdjęcie przedstawia 14  uczniów z klas 1-3, którzy piszą konkurs z wiedzy pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom".
Konkurs  “Młodzież Zapobiega Pożarom”- eliminacje gminne.
Zdjęcie przedstawia uczniów z klas 1-8, którzy czekają w klasie na wyniki  konkurs z wiedzy pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom".
Konkurs  “Młodzież Zapobiega Pożarom”- eliminacje gminne.
Zdjęcie przedstawia 6 uczniów ( dwóch chłopców i cztery dziewczynki) wraz z dyplomami i nagrodami za zajęte miejsca w konkursie. Na zdjęciu również pani Dyrektora  szkoły oraz czterech przedstawicieli straży, którzy pełnili funkcję jury.
Konkurs  “Młodzież Zapobiega Pożarom”- eliminacje gminne.