Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Gaworzycach

Informujemy, że w II semestrze nastąpiły zmiany w planie dostępności nauczycieli dla rodziców i uczniów. Godziny dostępności wszystkich nauczycieli dla rodziców/opiekunów oraz uczniów to godziny przeznaczone na konsultacje. Zarówno rodzice jak i uczniowie mogą skorzystać z tego czasu na rozmowę z wychowawcą lub innym nauczycielem przedmiotu lub odpowiednio do potrzeb otrzymać pomoc nauczyciela. W zakładce “Dla rodziców” znajduje się plan dostępności nauczycieli dla rodziców i uczniów w II semestrze ze zmianami. Zachęcamy do zapoznania się z godzinami dostępności nauczycieli.