Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Gaworzycach
Zdjęcie przedstawia napis Rekrutacja do klasy I na rok szkolny 2023/2024. w lewym górnym rogi obrazka znajduje się napis w kolorze czerwonym" Uwaga! Ważna informacja.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gaworzycach informuje, że od 6 lutego do 6 marca można w sekretariacie szkoły składać wnioski podpisane przez rodziców lub opiekunów wniosków o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2023/ 2024.

W załącznikach znajdują się:

  • Zarządzenie Wójta Gminy Gaworzyce ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.18.2023 z dnia 17 stycznia 2023 r.
    w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego do przedszkola i klas pierwszych na rok
    szkolny 2023/2024
  • Karta zgłoszenia dziecka do klasy I dzieci w o obwodu szkoły
  • Karta zgłoszenia dziecka do klasy I spoza obwodu szkoły

Karty zgłoszenia dziecka do szkoły są w formacie DOCX i PDF.