Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Gaworzycach

W aktualnościach znajduje się informacja na temat zasad rekrutacji do klasy I na rok szkolny 2023/2024 wraz z niezbędnymi dokumentami do pobrania. Przypominamy, że zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Gaworzyce, wnioski o przyjęcie ucznia do klasy I można składać w sekretariacie szkoły od dnia 6 lutego do dnia 6 marca.