Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Gaworzycach

Dni żywieniowych w styczniu 2023 r. jest 21.
Opłata  za styczeń 96,60 zł.

Opłata za miesiąc grudzień została naliczona za 15 dni (od 01.12.2022 do 21.12.2022 r.)

 w kwocie 69,00 zł.

Do naliczenia opłaty za obiad nie był uwzględniony 22 grudnia 2022 r.