Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Gaworzycach

Poniżej w załączniku znajduje się harmonogram wsparć w miesiącu styczniu.