Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Gaworzycach

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

Rozpoczęcie roku szkolnego4 września 2023 r.
Zimowa przerwa świąteczna23 – 31 grudnia 2023 r.
Ferie zimowe15 – 28 stycznia 2024 r.
Termin zakończenia I semestru26 stycznia 2024 r.
Wiosenna przerwa świąteczna28 marca –2 kwietnia 2024 r.
Egzamin ósmoklasisty14 maja 2024 r.- język polski15 maja 2024 r. – matematyka16 maja 2024 r.- język obcy nowożytny
Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczychw szkołach21 czerwca 2024 r.
Ferie letnie22 czerwca – 31 sierpnia 2024 r.

08.12.2023 r.- informacja do rodziców o grożących ocenach ndst

08.01.2024 r.- wystawienie ocen I semestr

29.01.2024 r.- rozpoczęcie II semestru

10.05.2024 r.- informacja do rodziców o grożących ocenach ndst

10.06.2024 r.- wystawienie ocen końcowo rocznych

Terminy zebrań z rodzicami
TerminKlasaSalaWychowawca 

12.09.2023 r.16.00- ogólne
12.12.2023 r.28.05.2024 r.
1aC09Ewa Dębowa
1bC03Halina Błażkiewicz
2aC01Bożena Kiwacka
2bC07Dorota Joniec
3aC06Iwona Rygiel
3bC05Jadwiga Kupnicka


13.09.2023 r.16.00- ogólne

13.12.2023 r.29.05.2024 r.
4aB01Agata Junak
4bA16Anna Ganczarska
5aD05Sylwia Wiśniewska
5bD01Ewa Kroczak
6aB22Justyna Szymańska- Mały
7aB16Marzena Kurek- Cywińska
7bD03Małgorzata Kosałka
8aD09Aneta Rąpała
12-13.12.2023 r. 1-3; 4-8- podsumowanie pracy w I semestrze (oceny, zachowanie)
30.04.2024 r.Zebranie rodziców  uczniów klasy VIII- przed egzaminem
28-29.05.2024 r.1-3; 4-8- podsumowanie pracy w II semestrze (oceny, zachowanie)

Pozostałe terminy ustala wychowawca według potrzeb.

Terminy dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych
w roku szkolnym 2023/2024

  1. Wszystkich Świętych – 1 listopada 2023 r. (środa)
  2. • Boże Narodzenie – 25–26 grudnia 2023 r. (poniedziałek, wtorek)
  3. • Nowy Rok – 1 stycznia 2024 r. (poniedziałek)
  4. • Poniedziałek Wielkanocny –  1 kwietnia 2024 r.
  5. • Święto Pracy – 1 maja 2024 r. (środa)
  6. • Święto Konstytucji Trzeciego Maja – 3 maja 2024 r. (piątek)
  7. • Boże Ciało – 30 maja 2024 r. (czwartek)

Dni wolne ustalone przez Dyrektora szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego

  • 14, 15, 16 maja 2024 r. (wtorek, środa, czwartek)- Egzamin Ósmoklasisty
  • 2 maja 2023 r. (czwartek)
  • 31 maja 2024 r.- piątek ( po Bożym Ciele)