Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Gaworzycach

Gmina Gaworzyce realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Akademia Kompetencji Kluczowych w Gminie Gaworzyce”.

Celem projektu jest podniesienie u min. 90% z 300 Uczniów Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Gaworzycach kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych m. in. na rynku pracy oraz rozwinięcie indywidualnego podejścia do Uczniów w celu niwelacji negatywnych skutków wywołanych epidemią COVID-19 (w tym deficytów spowodowanych długotrwałą nauką zdalną) poprzez realizację w okresie od 01.03.2022 do 28.02.2023 zadań: indywidualizacja pracy z Uczniami ze SPER; dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, warsztaty dodatkowe dla uczniów; realizacja projektów edukacyjnych; zajęcia wyjazdowe rozwijające kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne.

Całkowita wartość projektu: 286 052,00PLN

Kwota dofinansowania: 243 107,00PLN