Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Gaworzycach
Spacer Wolności

4 czerwca jest Dniem Wolności i Praw Obywatelskich, to święto upamiętniające wydarzenia z
1989 roku. Dzisiaj mija 35 lat od pierwszych po II wojnie światowej częściowo wolnych
wyborów do parlamentu polskiego, w których to zwyciężyła „Solidarność”.
Na pamiątkę tego wydarzenia uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Gaworzycach wysłuchali
pogadanki na temat praw obywatelskich, a następnie udali się na SPACER WOLNOŚCI
podczas, którego rozdawali mieszkańcom symboliczne ulotki.

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Gaworzycach z klasy 7a podczas
symbolicznego spaceru rozdają mieszkańcom gminy Gaworzyce pamiątkowe
ulotki  upamiętniające rocznicę wyborów parlamentarnych w Polsce w 1989
Spacer Wolności
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Gaworzycach z klasy 7a podczas
symbolicznego spaceru rozdają mieszkańcom gminy Gaworzyce pamiątkowe
ulotki  upamiętniające rocznicę wyborów parlamentarnych w Polsce w 1989
Spacer Wolności
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Gaworzycach z klasy 7a podczas
symbolicznego spaceru rozdają mieszkańcom gminy Gaworzyce pamiątkowe
ulotki  upamiętniające rocznicę wyborów parlamentarnych w Polsce w 1989
Spacer Wolności
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Gaworzycach z klasy 7a podczas
symbolicznego spaceru rozdają mieszkańcom gminy Gaworzyce pamiątkowe
ulotki  upamiętniające rocznicę wyborów parlamentarnych w Polsce w 1989
Spacer Wolności