Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Gaworzycach
Zaproszenie na lekcje otwarte

HARMONOGRAM LEKCJI OTWARTYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W GAWORZYCACH.

Lekcja otwarta to zajęcia mające na celu dzielenie się wiedzą i doświadczeniami z innymi oraz poddawanie swojej pracy ewaluacji w celu dalszego doskonalenia zawodowego. Poniżej przedstawiamy harmonogram lekcji otwartych w naszej szkole. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 – „Aktywna tablica”

Termin
12.03.2024r.
Godzina 12.50 – 13.35
Temat: Rozwijanie zdolności koncentracji uwagi i pamięci

Osoba prowadząca
Agnieszka Samul

Beata Rokaszewicz

19.03.2024r.
Godzina 12.50 – 13.35

Temat lekcji: Ćwiczenia rozwijające koncentrację uwagi i małą motorykę o tematyce Wielkanocnej

Dorota Szczyszczaj

Natalia Maciejewska