Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Gaworzycach
Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń psychicznych

Samorząd Województwa Dolnośląskiego stworzył specjalny program „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń psychicznych, w tym depresji oraz zapobiegania samobójstwom dla dzieci i młodzieży na terenie województwa dolnośląskiego” na lata 2023-2025.

Celem głównym programu jest wczesna identyfikacja i pomoc osobom w kryzysie psychicznym. Działania wspierająco-diagnostyczne realizowane w ramach programu będą wspierać pacjenta aż do momentu objęcia pomocą finansowaną przez Narodowy Fundusz Zdrowia..
            Do programu zgłaszać się mogą dzieci i młodzież w wieku 10- 19 lat, zamieszkujące województwo dolnośląskie. Zgłoszenia może dokonać  rodzic lub opiekun prawny. Pomoc można uzyskać pod numerem telefonu infolinii 800 805 600 lub pod adresem e-mail razemlatwiej@cogitozdrowie.pl(wówczas pracownik infolinii skontaktuje się telefonicznie).
            Pacjenci, którzy zgłoszą się do programu, objęci będą wsparciem psychologicznym (spotkania diagnostyczne i spotkania wspierające), a  koordynatorzy regionalni pozostają w stałym kontakcie z pacjentem, służąc pomocą w poruszaniu się między poszczególnymi poziomami pomocy psychologiczno-psychiatrycznej, w zależności od potrzeb.

Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń psychicznych.
Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń psychicznych