Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Gaworzycach

Wszyscy szykujemy się na #WOŚP – tym bardziej, że oficjalnie w Gaworzycach w tym roku orkiestra zagra po raz pierwszy. Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej ogłasza wielką zbiórkę fantów na loterię, z której cały dochód zostanie przeznaczony na Orkiestrę. Jako fanty można przynosić rzeczy nowe, słodycze, zabawki, gadżety, książki, artykuły papiernicze, artykuły dekoracyjne. Fanty można przynieść do szkoły do sekretariatu do dnia 12 stycznia, a w czasie ferii zimowych do Biblioteki Publicznej lub Gminnego Ośrodka Kultury w Gaworzycach. Na pewno możecie się przyłączyć!