Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Gaworzycach
Akcja ekologiczna w szkole "Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci"

W listopadzie 2023r.nasza szkoła przystąpiła do projektu ,,Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”

Im więcej sprzętu uzbieramy, tym wyższy bon otrzymamy.

Celem akcji było podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży, oraz zwrócenie uwagi na prawidłowe zagospodarowanie odpadami.

W dniach 6-27 listopada uczniowie naszej szkoły aktywnie gromadzili i przynosili do szkoły drobny sprzęt elektroniczny oraz zużyte baterie. Natomiast w dniach 20-27 listopada do akcji dołączyli mieszkańcy naszej gminy oraz Urząd Gminy w Gaworzycach i Biblioteka Publiczna Gminna.

Udało się zebrać 1003 kg elektrośmieci!

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w ekologiczną akcję.

Szkolny koordynator

Aneta Rąpała


Na zdjęciu napis z informacją o akcji ekologicznej trwającej w szkole.
Na zdjęciu uczniowie biorący udział w akcji trzymają kartki z napisem: Jesteśmy EKO.
Akcja ekologiczna w szkole “Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”
Na zdjęciu uczniowie trzymający kartony ze zużytymi bateriami.
Akcja ekologiczna w szkole “Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”
Na zdjęciu uczniowie biorący udział w akcji trzymają kartki z napisem: Jesteśmy EKO.
Na  zdjęciu uczeń  trzymający kartkę z  kartki z napisem: Akcja ekologiczna.
Akcja ekologiczna w szkole “Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”
Na zdjęciu zużyty sprzęt zebrany w ramach akcji w  szkole "Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci"
Akcja ekologiczna w szkole “Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”