Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Gaworzycach
#SzkołaPamięta- udział uczniów w akcji sprzątania cmentarza.

W sobotę 28 października br. młodzież ze Szkolnego Koła Wolontariatu wraz dziećmi i młodzieżą z parafialnej scholii i ministrantami uczestniczyli w akcji porządkowania cmentarza przed uroczystością Wszystkich Świętych. To piękna inicjatywa ucząca wrażliwości i szacunku do naszych zmarłych przodków. Dzięki zaangażowaniu dzieci i młodzieży udało się uporządkować wiele zaniedbanych grobów. Uczniowie odwiedzili cmentarz, by w ciszy i zadumie przywołać pamięć o zmarłych oraz uporządkować miejsca ich spoczynku. Udział uczniów w tym działaniu to również włączenie się w akcję Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła pamięta”. Celem tej inicjatywy jest zorganizowanie działań upamiętniających ważne postaci oraz wydarzenia. Za włączenie się w ten czyn nasza szkoła otrzymała dyplom. W tegorocznej inicjatywie wzięło udział ponad 11 tys. przedszkoli, szkół i placówek oświatowych. 1,6 mln uczniów i 161 tys. nauczycieli okazało troskę i wrażliwość na potrzebę pielęgnowania pamięci o naszych bohaterach, szczególnie tych związanych z historią danego miejsca i regionu.

W załączniku dyplom otrzymany od Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka z podziękowaniem za udział w akcji #SzkołaPamięta

Uczniowie sprzątają liście na cmentarzu parafialnym.
#SzkołaPamięta- udział uczniów w akcji sprzątania cmentarza.
Uczniowie porządkują opuszczone groby.
#SzkołaPamięta- udział uczniów w akcji sprzątania cmentarza
#SzkołaPamieta- udział uczniów w akcji sprzątania cmentarza.
#SzkołaPamięta- udział uczniów w akcji sprzątania cmentarza.
#SzkołaPamieta- udział uczniów w akcji sprzątania cmentarza. Uczniowie grabią liście na cmentarzu.
#SzkołaPamięta- udział uczniów w akcji sprzątania cmentarza.
#SzkołaPamieta- udział uczniów w akcji sprzątania cmentarza. Uczennice porządkuję opuszczone groby.
#SzkołaPamięta- udział uczniów w akcji sprzątania cmentarza.
#SzkołaPamieta- udział uczniów w akcji sprzątania cmentarza.
#SzkołaPamięta- udział uczniów w akcji sprzątania cmentarza.
#SzkołaPamieta- udział uczniów w akcji sprzątania cmentarza.
#SzkołaPamięta- udział uczniów w akcji sprzątania cmentarza.
#SzkołaPamieta- udział uczniów w akcji sprzątania cmentarza.
#SzkołaPamięta- udział uczniów w akcji sprzątania cmentarza.
#SzkołaPamieta- udział uczniów w akcji sprzątania cmentarza.
#SzkołaPamięta- udział uczniów w akcji sprzątania cmentarza.
#SzkołaPamieta- udział uczniów w akcji sprzątania cmentarza.
#SzkołaPamięta- udział uczniów w akcji sprzątania cmentarza.