Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Gaworzycach
Wybory do Samorządu Uczniowskiego

Rada Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2023/2024:

Przewodniczący:  Michał Heleniak
Zastępca przewodniczącego: Michał Fefczak
Skarbnik: Maja Gaj i Marcel Żyśko

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego: Anna Ganczarska i Agnieszka Samul

Rzecznik Praw Ucznia: Aneta Rąpała