Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Gaworzycach
Inauguracja nowego roku szkolnego 2023/2024 i Jubileusz 20-lecia szkoły.

4 września  w  Szkole Podstawowej w Gaworzycach uroczystym apelem  zainaugurowano nowy  rok szkolny 2023/2024 oraz  obchody 25-lecia powstania naszej  szkoły pod hasłem „ 25 lat na Szkolnej 211”. Obchody rozpoczęto Mszą święta, a oficjalna część uroczystości miała miejsce na sali gimnastycznej, gdzie zgromadzili się zaproszeni goście, nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice i uczniowie.
Uroczystość swoją obecnością uświetnili byli dyrektorzy, nauczyciele, pracownicy szkoły,  byli uczniowie a także wielu gości reprezentujących władze gminne, powiatowe, oświatowe, instytucje kultury.

Po uroczystym przywitaniu gości, nauczycieli, rodziców i uczniów  prowadzący apel przedstawili historię powstania szkoły. Zwrócono uwagę na starania zmierzające do wybrania przez szkołę patrona, których uwieńczeniem było nadanie szkole imienia Kornela Makuszyńskiego i uroczyste przekazanie  sztandaru.  

Wójt Gminy Gaworzyce oraz Starosta Polkowicki  podziękowali dyrekcji i gronu pedagogicznemu za ich trudną, ale ważną pracę dydaktyczną i wychowawczą. W trakcie trwania uroczystości na ręce Pani Dyrektor Szkoły Grażyny Chudej  zostały złożone gratulacje i podziękowania z okazji Jubileuszu 25-lecia. W kierunku nauczycieli i pracowników szkoły popłynęły życzenia, aby  podjęte przez nich wielkie dzieło wychowania i kształtowania umysłów dzieci i młodzieży, zawsze dawało  satysfakcję i radość.

W drugiej części apelu odbyło się uroczyste Ślubowanie i pasowanie na ucznia klasy pierwszej. Po krótkim programie artystycznym pierwszoklasiści w pięknych biretach na głowach w podniosłej atmosferze przed pocztem sztandarowym ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, oraz swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu Ślubowania Pani Dyrektor kolorowym ołówkiem dokonała symbolicznego aktu pasowania na ucznia.

Więcej zdjęć w linku: https://photos.app.goo.gl/CA29PufPf2E9jzUE9

Inauguracja nowego roku szkolnego 2023/2024. Na zdjęciu uczniowie klas pierwszych.
Inauguracja nowego roku szkolnego 2023/2024 i Jubileusz 25-lecia szkoły.
Inauguracja nowego roku szkolnego 2023/2024 i Jubileusz 25-lecia szkoły. Na zdjęciu uczniowie ubrani w stroje galowe występują podczas uroczystego apelu.
Inauguracja nowego roku szkolnego 2023/2024 i Jubileusz 25-lecia szkoły.
Inauguracja nowego roku szkolnego 2023/2024 i Jubileusz 25-lecia szkoły. Na zdjęciu była Pani Dyrektor Elżbieta Urbanowicz-Przysiężna składa obecnej Pani Dyrektor Grażynie Chudej gratulacje z okazji jubileuszu.
Inauguracja nowego roku szkolnego 2023/2024 i Jubileusz 25-lecia szkoły.
Inauguracja nowego roku szkolnego 2023/2024 i Jubileusz 25-lecia szkoły. Na zdjęciu widać zaproszonych gości, nauczycieli, uczniów, rodziców.
Inauguracja nowego roku szkolnego 2023/2024 i Jubileusz 25-lecia szkoły.