Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Gaworzycach

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Gaworzycach zdobyła 35 tys. zł dofinansowania w ramach Rządowego Programu “Aktywna Tablica” Edycja 2023.

Program finansowany jest w 80% ze środków budżetu państwa i w 20%  z wkładu własnego organów prowadzących szkołę.

“Aktywna Tablica” to program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych.

W ramach dofinansowania szkoła zakupi pomoce dydaktyczne i narzędzia do terapii (m.in, zaburzenia koncentracji i uwagi, procesów komunikacji, z niepełnosprawnością intelektualną, dla uczniów posługujących się metodami komunikacji ACC), a także specjalistyczne oprogramowania do pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii o wartości do 43 700 zł.