Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Gaworzycach
List Ministra Edukacji i Nauki na zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2022/2023.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z listem Ministra Edukacji i Nauki na zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2022/2023. W liście minister Przemysław Czarnek

 przybliża  najważniejsze osiągnięcia w systemie edukacji wprowadzone w obecnym roku szkolnym,
jak również zwraca szczególną uwagę na wydarzenia związane z  550 rocznicą urodzin Mikołaja Kopernika.

List znajduje się w załączniku.